Wijngaard       Wijnkelder       Wijnen       Arrangementen       Vleesvee         Info

 

De Tappenmars

Leertendijk 5a

Den Ham

 

Bereikbaar voor fietsers en personen auto’s via Janmansweg  en brug over de Hammerwetering

 

 

 

 

 

Info@tappenmars.nl

 

Tel. 0546-674259

Mob. 06-25060028

de Tappenmars vof / Povrie agro vof, Hierna te noemen de Tappenmars gevestigd:

Leertendijk 5a

7683 SE  DEN HAM

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.tappenmars.nl

Leertendijk 5a

7683 SE  DEN HAM

+31 6 25060028

 

Rikus Poel is de functionaris gegevensbescherming van de Tappenmars. Hij is te bereiken via info@tappenmars.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Tappenmars verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- KvK nummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tappenmars.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Tappenmars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit     

 te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- De Tappenmars verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  

 verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze   

 belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Tappenmars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Tappenmars) tussen zit. De Tappenmars gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Minox software voor facturatie, debiteuren en crediteuren administratie.

Email programma voor het ontvangen, verzenden en beantwoorden van mail en verzenden van nieuwsbrieven

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

De Tappenmars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Debiteuren en crediteuren minimaal 7 jaar i.v.m. bewaartermijn belastingdienst.

Abonnees nieuwsbrief tot verzoek om uitschrijving.